2009/05/14

Мэдээ

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо, Байгалийн Ухааны Салбарын Залуу Эрдэмтдийн Холбооны зүгээс Д.Хишигт хүүгийн эмчилгээний зардалд нь бага ч гэсэн тус болох үүднээс чин сэтгэлийн хандив өргөхийг уриалж 5 сарын13-15-ны хооронд ХХТХ–д, 5 сарын 18-20-ны хооронл БиоХ, БотХ, ХУЗХ, ТХ, АХ–д, 5 сарын 20-22-ны хооронд ФТХ, ИХ, ООГСТ дээр тус тус хандивын хайрцаг аялуулж байна.


Залуусаа! Хандивын ажилд сэтгэлээрээ идэвхтэй оролцоорой!!!

No comments: