2011/09/15

Байгаль орчны менежмент болон газарзүйн мэдээллийн систем GIS сонирхогчдод

Хэрэв Та байгаль орчны менежмент, байгалийн нөөц, цаг уурын өөрчлөлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, бэлчээрийн менежмент, усны хамгаалалт, менежмент болон газарзүйн мэдээллийн системийн талаар сонирхдог, эдгээр салбарт ажилладаг, энэ чиглэлээр мэдлэгийн хүрээгээ нэмэгдүүлэх, мэргэших хүсэлтэй бол дараах онлайн сургалтын сайтаар зочилно уу. Танд тус болно гэдэгт итгэлтэй байна.

https://www.conservationtraining.org/


Дашрамд дурьдахад бидэнд энэхүү сайтны хаягийг илгээж, мэдээллээ хуваалцсан Ц. Ганбат-д талархсанаа илэрхийлье.

No comments: