2009/12/01

Англи хэлнийхээ мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийг хүсэж буй залуусдаа

Англи хэлнийхээ мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийг хүсэж буй залуусад хэрэг болох цахим номнуудыг CD-тэй нь www.ebook3000.com веб сайтаас татаж авах боломжтой юм байна.

Энэхүү веб сайтаас зөвхөн англи хэлний төдийгүй business, database, graphic design, hardware, internet, microsoft, web development, programming, engineering зэргийн холбогдолтой номнуудыг татаж авах боломжтой.No comments: