2010/01/13

Гадаадад суралцахыг хүсэгчдэд

Швейцарит суралцахыг сонирхвол

Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газрын 2010-2011 оны хичээлийн жилийн сургалтын тэтгэлгийн тухай өргөдлийн маягт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах вэб хуудсаас авна уу: http://www.swissconsulate.mn/e/index.html, эсвэл www.sdc.mn


Австри Улсад суралцахыг сонирхвол

Австри Улсын их, дээд сургуульд 2010-2011 оны хичээлийн жилд суралцахыг хүсвэл холбогдох мэдээллийг дараахь вэб хуудсаас авна уу: www.grants.at, www.scholarships.at


Нидэрландын Вант Улсад суралцахыг сонирхвол

Нидэрланд Вант Улсын их, дээд сургуульд 2010-2011 оны хичээлийн жилд суралцахыг хүсвэл холбогдох мэдээллийг дараахь вэб хуудсаас авна уу: http://www.studyinholland.nl/,
http://www.grantfinder.nl/content/index.asp

No comments: