2009/07/03

Биологийн ШУ-ны ном хэвлэл үнэгүй

Ном хайж яваад, бараг "эрдэнэсийн уурхай" нээх дөхлөө. Их дажгүй байна билээ. Биологи болон химийн ихэнхи сайн номнууд орсон. Бас сүүлийн үеийн судалгаа шинжилгээний сэтгүүлүүд бүгд байгаа. Хаяг нь: http://www.bioxplorer.com/

Хамгийн гол нь үнэгүй. Та гишүүн болж бүртгүүлсний дараа хүссэн ном, сэтгүүлээ татах эрхтэй болох юм билээ.

Энэ мэдээний эх сурвалж

No comments: