2009/01/22

Хууль санаачлах төслийн үндэслэлийг танилцууллаа

Уг илтгэл нь ШУА-ын Хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн I байрны хурлын танхимд болж, олон эрдэмтдийн саналыг сонсож, асуултад нь хариуллаа.
Үүнд:
  • БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ
  • МОНГОЛ УЛСЫН БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ
  • БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
  • ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ, ГАРАХ АШГИЙГ ХУВААХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
  • ЗАРИМ ОРНЫ ЖИШЭЭ
  • МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ - БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ

No comments: